Звіт керівника Стрілечанського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Глибоцької сільської ради Харківського району Харківської області за 2017 -2018 н. р.

Стрілечанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Глибоцької сільської ради Харківського району Харківської області створений на підставі рішення ХХІ сесії Х скликання Глибоцької сільської ради від 12.12.2003 року. Побудований заклад за типовим проектом та розрахований на 40 місць, двоповерховий, побудований за типовим проектом.

Організаційна діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється згідно законодавству України про дошкільну освіту, яка базується на Консультації України, закону «Про дошкільну освіту», статуту дошкільного закладу та інших нормативно-правових документів.

Дошкільний навчальний заклад працює з 10.5 годинним режимом роботи. На початок 2017-2018 навчального року функціонувало 2 групи

- 1 група раннього віку до 3-х років;

- 1 група різновікова;

Режим роботи дошкільного закладу 5-денний.

Щоденний графік роботи закладу :

2 групи працюють з 7ºº до 17.30 години.

Велике значення в дитячому садку в підвищенні професійної майстерності педагогів, професійної компетентності, в провадженні і використанні нових освітніх технологій і ППД, навчання і виховання дітей за програмою "Дитина" та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», як головна передумова якості дошкільної освіти.

Відповідно до річного плану роботи колектив закладу в 2017-2018 навчальному році працював над методичною проблемою: «Патріотичного виховання особистості дитини дошкільного віку", яка була спрямована на вирішення таких пріоритетних завдань, які допомагали вирішити цю проблему:

1. Сприяння здатності педагогів аналітично підходити до планування освітнього процесу на засадах програми виховання й навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

2. Забезпечення умов щодо збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей.

Протягом навчального року було проведено 4 педради на яких вирішувались питання впровадження інноваційних технологій в освітній процес; підвищення компетентності педагогів як необхідної умови забезпечення якості дошкільної освіти; підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників. Дієвість роботи педагогічної ради забезпечувалась за рахунок проведення її в інтерактивних формах, активної участі вихователів у підготовчій роботі, співробітництву.

Підготовка дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання

Протягом навчального року значної уваги було приділено підготовці дітей до шкільного навчання. Освітній процес відбувався за Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку « Впевнений старт» з метою забезпечення рівних стартових можливостей для дітей старшого дошкільного віку – майбутніх першокласників. Також завданнями вихователів були: активна соціалізація старших дошкільників,турбота про їх фізичний та психічний розвиток, формування як особистостей. Протягом року старші дошкільники працювали в робочих зошитах майбутнього першокласника А.А. Назаренко, завдання яких допомагали дітям у доступній, ігровій формі ознайомлюватися із предметним світом, світом природи, соціальним середовищем, елементарними математичними уявленнями, підготуватися до розв’язання задач, а також розвивати моторику, уяву, увагу, пам’ять, мислення та здатність здійснювати інші розумові операції( аналіз, узагальнення, класифікація, порівняння). Надавався пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення перед її підготовкою до навчання в школі. Використовувався навчальний матеріал та освітні технології з урахуванням індивідуальності кожної дитини. Вихователі старших груп сприяли формуванню у випускників позитивної мотивації на навчальну діяльність, що направила дітей на ефективне засвоєння системи знань з підготовки до школи.

Відповідно до річного плану роботи та з метою одержання повної інформації про рівень засвоєння знань, умінь та навичок дітьми-випускниками на кінець навчального року, була проведена комплексна перевірка стану роботи в групах дітей старшого дошкільного віку згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти, Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» з 21.05.2018р. по 29.05.2018р.

Значна увага була приділена вивченню якості роботи вихователів, їх педагогічної майстерності, а як показник і рівня знань дітей.

Після аналізу планування навчально-виховної роботи виявлено що вихователі старших груп планують свою роботу згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти, Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», тижневе навантаження відповідає нормам.

Діти уміють слухати вказівки дорослого, оцінювати свої відповіді і відповіді однолітків; застосовувати сформовані навички навчальної діяльності; застосовувати знання і уміння на практиці. Діти мають добрі потенційні можливості у галузі розвитку пізнавальних процесів; достатній та середній рівень самостійності; на достатньому рівні розвинуті дії мислення. Прослідковується підвищення рівня знань. Показники по розділам програми «Впевнений старт» дають підставу для успішного навчання дітей у першому класі.

У старшій підгрупі навчалось та виховувались 5 дітей, з них ідуть до школи 5дітей. 5дітей ідуть до Стрілечанської ЗОШ I-III ступенів.

Протягом навчального року великого значення було приділено організації фізичного виховання дітей. Оптимізацію рухового режиму забезпечували шляхом проведення різноманітних рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізичного розвитку та підготовки вихованців, всі зазначені заходи проводились під контролем медичної сестри ДНЗ Батаєвої О.Д.

На заняттях з фізичної культури, під час проведення прогулянок підтримувалась рухова активність дітей, проводились дні здоров’я,спортивні розваги, у навчальні заняття в обов’язковому порядку введені фізкультхвилинки.

На реалізацію Школи сприяння здоров’ю в основу виховної роботи було покладено основоположні завдання: єдність фізичного, духовного та інтелектуального розвитку особистості, формування цілісного сприйняття світу і людини в гармонії з навколишнім середовищем.

Аналіз гурткової роботи.

Планомірно проводилась робота з обдарованими дітьми. Відповідно природних нахилів дітей було організовано гурткову роботу.

У роботі з обдарованими дітьми акцент було зроблено на виявлення за допомогою анкетування батьків, нахилів дітей. Вихователі опрацювали анкети, змогли виявити здібності дітей, які б хотіли розвинути батьки, також до уваги брались і природні обдарування.

Гурткова робота планувалась в другій половині дня. Наповнюваність гурткових груп – до 12 осіб на одному занятті. Охоплено гуртковою роботою 12 дітей. На протязі навчального року у дошкільному закладі працював гурток зображувальної діяльності,який проводила вихователь різновікової групи Суханова О.П.

Аналіз роботи з батьками

Впродовж року проводилась, як просвітницька робота з батьками, так і спільна робота щодо створення найкращих умов для якісної організації навчально-виховних процесів.

З метою залучення батьків до педагогічного процесу проводились музичні та спортивні розваги ( « Веселі мандрівники», «З фізкультурою ми дружимо» , « Ігри патріотів»,«Веселі старти»), свята (« Подорож до осіннього лісу», « Збираємо урожай»,«Новорічна дискотека», « В гості до Снігуроньки» «Мам вітають діти», « Стежка до школи»,« Дитячий садок, прощавай» та інші.)

Тематика загальних та групових батьківських зборів, інформаційних бюлетенів та матеріалів батьківських куточків відповідала умовам сучасності та потребам батьків. Вихователі ретельно підбирали матеріали для батьківських куточків, висвітлюючи в них відповіді на всі запитання, які були задані через «Скриньку запитань і відповідей». Також проводились бесіди «Адаптація дітей до умов дошкільного закладу і нові обов’язки», «Як зміцнити здоров’я дитини в умовах сім’ї», «Педагогічна культура батьків» тощо,консультації «Створення сприятливого емоційного клімату в сім’ї», «Модель поведінки батьків в сім’ ї –головний приклад для дитини», «Про це повинні знати діти і пам’ятати батьки», «Деякі проблеми виховання дітей в неповній сім’ї», «Корисні поради майбутнім першокласникам», тестування «Чи знаєте Ви свою дитину», «Як розвивається Ваша дитина» , анкетування «Таємниця мого Я», «Дитина – найвища цінність», надавались рекомендації стосовно виховання дошкільників.

Батьки в основному задоволені співпрацею у вихованні дітей. Протягом року батьки активно відвідували спільні заходи: батьківські збори, свята розваги, відкриті заняття, на яких могли спостерігати за розвитком своїх дітей та працею колективу дошкільного закладу. Також надавали благодійну допомогу в ремонті приміщень, оформленні групових кімнат, поповненні розвивальних середовищ ігровим матеріалом та придбання навчально-методичного матеріалу.

Враховуючи недоліки в наступному начальному році необхідно організацію роботи з батьками націлювати на підвищення психолого-педагогічної культури батьків; приділяти належну увагу вивченню виховного потенціалу сімей та використання його результатів для більш ефективного впливу на проблемні моменти у вихованні дітей.

Аналіз здійснення соціально-педагогічного патронату

В дошкільному закладі складено соціальний паспорт ДНЗ в якому відображені дані про дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей сиріт та напівсиріт, інвалідів. В днз таких не має.

Педагогічним колективом закладу була проведена робота щодо соціально-педагогічного патронату сімей, діти яких не відвідують дошкільний навчальний заклад. В дошкільному закладі проводились Дні відкритих дверей, на яких з батьками велась роз’яснювальна робота про необхідність здобуття дошкільної освіти.

Аналіз організації харчування.

При організації харчування дошкільний заклад керується Законом України «Про дошкільну освіту», нормативними документами: Постановою Кабінету міністрів України від 22.11.04 р № 1591 «Про затвердження норм харчування», «Інструкцію з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 17.04.06 р № 298/227, Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 р. №202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013 р. за № 440/22972), листом Міністерства освіти і науки України від 21.06.07 р 1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

Харчування в дошкільному закладі здійснювалось коштами батьків та Глибоцькою селищною ради у пропорції 50% на 50%.

Постійним постачальником продуктів харчування є ФОП Висоцький Антон Юрійович, яке забезпечує заклад якісними продуктами харчування, про що свідчать супровідні документи та сертифікати якості. Продукти завозяться своєчасно 2 рази на тиждень.

В ДНЗ створені умови для забезпечення якісного харчування дітей. Комора та овочесховище обладнані відповідно до встановлених вимог.

Технологічне, холодильне обладнання харчоблоку в задовільному стані, створені умови для збереження продуктів, де забезпечено дотримання санітарних норм і правил, в тому числі умови товарного сусідства, температурний режим. Санітарно-гігієнічний режим харчоблоку, дотримання інструкцій щодо правил миття посуду на харчоблоці виконується.

Контроль за станом організації харчування здійснюється завідувачем ДНЗ та старшою медичною сестрою. З боку завідувача видаються накази щодо стану харчування, відповідальної особи за організацію харчування, здійснення контролю за дотриманням посадових обов’язків працівників харчоблоку. Стан харчування в ДНЗ заслуховується на оперативних нарадах при завідувачеві, на батьківських зборах.

Старша медична сестра Батаєва О.Д. веде документацію з харчування, складає примірне двотижневе меню, меню-розкладку, контролює вихід продукції, безпеку і якість страв, дотримання технології їх приготування, санітарний стан харчоблоку, проводить аналіз виконання норм за основними продуктами.

Норми харчування таких продуктів як: молоко, сир, картопля, м’ясопродукти виконуються повністю. Постачання рибних та кисломолочних продуктів проводиться систематично, без перебоїв. Ці продукти мають високу якість, різноманітні (риба – хек, сметана, сир, масло вершкове, молоко, сир твердий). Продовжується введення в раціон харчування таких продуктів: сало, медопродукти, джеми, родзинки. У весняно-літній період свіжі овочі, соки. Цілий рік кожного дня діти отримували свіжі фрукти, цукерки, печиво. Харчування на одну дитину за один день становить:

в дошкільних групах – 30,00 грн. (50% - батьки, 50% - сільська рада);

в групі раннього віку – 20,00 грн. (50% - батьки, 50% - сільська рада).

Впорівнянні з 2016-2017 н.р. в 2017-2018 н.р. виконання норм харчування значно покращилось. Норми споживання таких продуктів, як м'ясо, масло вершкове, олія, сир твердий, яйця, крупи, цукор, сухофрукти, картопля, хліб були виконані на 100%.

Аналіз медичного обслуговування

Медичне обслуговування в дошкільному закладі здійснюється старшою медичною сестрою Батаєвою О.Д. Вони здійснювали протягом року огляд дітей, лікувально-профілактичні заходи. Результати огляду заносяться в медичні картки дітей.

Результати медичного огляду дітей фіксуються в зошиті здоров’я і журналі обліку дітей. Результати медико-педагогічного контролю за 2017-2018рік підтверджують належний рівень роботи з дітьми всіх вікових груп з питань охорони, збереження, зміцнення здоров’я дітей.

Старша медична сестра щомісячно проводить аналіз захворюваності дітей. Порівняльний аналіз дає можливість педагогам та медичному персоналу спільно з батьками вихованців планувати оздоровчі та загартувальні заходи. Результати оздоровлення дітей в умовах закладу дають позитивні зміни.

Аналіз захворюваності дітей за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком

Влітку проводились оздоровчі заходи, які полягають у забезпеченні посиленого харчування, проведені занять на свіжому повітрі.

Оздоровлення вихованців відбулось на високому рівні за рахунок коштів місцевої ради. До раціону вводилась більша кількість свіжих овочів, фруктів, зелені, збільшується кількість вживання соків, що дає можливість збільшити вітамінізацію харчування. Більшість часу свого перебування у дошкільному закладі діти проводили на свіжому повітрі. На ігрових майданчиках у достатній кількості наявний пісок. Проводилось багато рухливих ігор, загартовуючі процедури та інше.

Протягом року проводилась цілеспрямована робота з батьками з питань охорони життя та пропагування здорового способу життя. З метою зміцнення здоров’я дітей та профілактики різних видів захворювань в дошкільному закладі вихователями систематично проводилась фізкультурно-оздоровча робота:

- ранкова гімнастика;

- прогулянки на свіжому повітрі;

- фізкультурні заняття;

- фізкультхвилинки;

- гімнастика пробудження;

- загартовування (ходіння по ребристій поверхні та сольовій доріжці);

– фізкультурні свята та розваги;

Результати роботи щодо укріплення матеріально - технічної бази.

Для зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ були проведені такі заходи:

- проведено ремонт групи раннього віку;

- частково замінено посуд для груп (каструлі, чайники, чашки, тарілки);

Залишились проблемні питання, які необхідно вирішити: відремонтувати павільйон ,поповнити дитячі майданчики малими формами.

Утримання та влаштування будівлі на території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів.

Технічний стан будівлі задовільний.

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові та спортивний майданчики, обладнання підтримується у задовільному, безпечному стані, але спортивний майданчик потребує додаткового оснащення. Пісок завозиться двічі за літній період. Прибирання майданчиків і всієї території дошкільного закладу здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави, обрізка кущів, сушнику. Сміття прибирається у смітники та вивозиться двічі на тиждень.

Робота з питань охорони праці

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснювався, беручи до уваги Інструкцію з охорони життя і здоров’я дітей. Певна робота проводилась з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму протягом 2017-2018 навчального року не виявлено.

Впродовж 2017-2018 навчального року в дошкільному закладі проводилася відповідна робота з охорони праці:

- розроблені та затверджені нові інструкції для працівників закладу з охорони праці;

- інструктажі зі співробітниками 2 рази на рік та при вступі на роботу;

- своєчасно проводилися обстеження малих форм, спортивного майданчику, стелі, тощо; та оформлялися акти;

- перевірка закріплення меблів та розташування кімнатних квітів;

- своєчасно надавалась інформація до управління освіти.

Також ДНЗ забезпечений засобами індивідуального захисту та первинними засобами пожежогасіння.

Плани евакуації на випадок пожежі знаходиться на видному місці ( на 1 та 2 поверсі та в кожній групі).

Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на виробничих нарадах, педрадах, зборах.

Водночас основною проблемою з охорони праці залишається питання фінансування. Відсутність належного фінансування заходів з охорони праці не дозволяє повноцінно виконувати вимоги чинного законодавства з охорони праці.

Аналіз заходів щодо охорони життя і здоров’я дітей та запобіганню дитячого травматизму.

За результатами внутрішнього контролю за станом роботи з охорони життя та здоров’я дітей, запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі було зроблено наступне:

- проведено поглиблений медичний огляд дітей лікарями;

- результати медичного огляду доводились до відома вихователів і батьків;

- створено банк даних про здоров’я дошкільників за групами;

- забезпечено санітарно-гігієнічні умови в групах( достатнє освітлення, відповідність меблів зросту, провітрювання, вологе прибирання);

- проводились Дні здоров’я та спортивні свята;

- випускались санбюлетені, інформаційні листи для батьків з питань охорони життя і здоров’я дітей;

- відбувалося поповнення інформаційно-методичного забезпечення з таких розділів як: дорожньо-транспортний травматизм, інфекційні хвороби, небезпечні предмети, пожежна безпека, безпека в побуті, особиста гігієна та здоровий спосіб життя, безпека життєдіяльності під час відпочинку в літній період;

- продовжувалося створення умов щодо роботи з дітьми: обладнання куточків в групах по дорожньо-транспортному травматизму, пожежних куточків;

- систематично проводились консультації для батьків, зроблені папки-пересувки, поповнена база наочної інформації

Загальні висновки

Протягом року робота колективу дошкільного навчального закладу велася на достатньому рівні;

- Процес освітньо-виховної роботи проходив згідно вимог програми "Дитина"та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»:

- велася робота щодо вдосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами: створення умов для активізації творчого потенціалу педагогів, впровадження в практику роботи дошкільного закладу інноваційних технологій;

- велика увага приділялася проведенню заходів щодо запобігання дитячого травматизму;

- більш продуктивно проходила робота з батьками;

- успішно відбувалося зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Серед недоліків можна визначити:

- недостатнє використання вихователями інтерактивних форм у роботі як з дітьми так і з батьками;

- недостатня активність вихователів щодо удосконалення професійних якостей;

- стан роботи з використання сучасних інноваційних технологій потребує вдосконалення.

Пріоритетними напрямками у сфері матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності залишається обладнання і оснащення педагогічного процесу, методичної та фізкультурно-оздоровчої бази.

Завідувач Стрілечанського ДНЗ (ясла-садок) Ж.С. Шевченко

Кiлькiсть переглядiв: 815

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.